พูดน้อย ทำมาก

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2563

9-10-63-1b.jpg

พูดน้อย ทำมาก

หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์

อันมีประโยชน์เกื้อกูลเเม้มาก

เเต่เป็นผู้ประมาทเเล้ว

ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซร้

เขาย่อมไม่มีเป็นผู้มีส่วนเเห่งสามัญผล*

เหมือนคนเลี้ยงโค นับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น

ย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนเเห่งปัญจโครส* ฉะนั้น

 

หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์

อันมีประโยชน์เกื้อกูลเเม้น้อย

เเต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรม สมควรเเก่ธรรมไซร้

เขาละราคะ โทสะ เเละโมหะเเล้ว

รู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นดีเเล้ว

หมดความยึดถือในโลกนี้ หรือในโลกหน้า

เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนเเห่งสามัญผล

เรื่องภิกษุ ๒ สหาย ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๒๑๓

 

*สามัญผล : ผลดีจากการบวชเป็นสมณะ

*ปัญจโครส : รสที่เกิดจากน้ำนมโค ๕ อย่าง คือ นมสด นมส้ม เนยใส เปรียง (น้ำมัน) เเละเนยเเข็ง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021503015359243 Mins