น้อยนัก

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2563

8-10-63--1-b.jpg

น้อยนัก

ชีวิตนี้น้อยนัก

สัตว์ย่อมตายเเม้ภายใน ๑๐๐ ปี

ถ้าเเม้สัตว์เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ไซร้

สัตว์นั้นก็ย่อมตายเเม้เพราะชราโดยเเท้เเล

ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศก

เพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา

สิ่งที่เคยหวงเเหนเป็นของเที่ยง ไม่มีเลย

บุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีอันต้องพลัดพรากจากกันมีอยู่

ดังนี้เเล้ว ไม่พึงอยู่ครองเรือน

บุรุษย่อมสำคัญสิ่งใด ว่าสิ่งนี้เป็นของเรา

จำต้องละสิ่งนั้นไป เเม้เพราะความตาย

บัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา ทราบข้อนี้เเล้ว

ไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆ เป็นของเรา

ชราสูตร มก. เล่ม ๔๗ หน้า ๗๓๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011824329694112 Mins