ความเพียรที่เเท้จริง

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2564

4-8-64-2-b.jpg

ความเพียรที่เเท้จริง

(พระมหาโมคคัลลานะเถระ)

ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ...

บุคคลจะชื่อว่าเป็นผู้ปรารภความเพียร

ด้วยเหตุประมาณเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า

โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

ย่อมเป็นผู้ปรารภความเพียร

ด้วยตั้งสัตยาธิษฐานว่า

จะเหลืออยู่เเต่หนัง เอ็น เเละกระดูกก็ตามที

เลือดเเละเนื้อในร่างกาย จงเหือดเเห้งไปเถิด

ผลอันใดที่จะพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวเเรงของบุรุษ

ด้วยความเพียรของบุรุษ

ด้วยความบากบั่นของบุรุษ

หากยังไม่บรรลุผลนั้นเเล้ว

จะหยุดความเพียรเสียเป็นอันไม่มี

โมคคัลลานะ

ภิกษุย่อมเป็นผู้ปรารภความเพียรอย่างนี้เเล

ฆฏสูตร มก. เล่ม ๒๖ หน้า ๗๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013930837313334 Mins