เกิด เกิด เกิด

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2564

29-7-64-2-b.jpg

เกิด เกิด เกิด

ภาษิตของพระโคตมเถระ

อาตมภาพของพระโคตมเถระ

ได้ไปสู่นรกบ้าง เปรตโลกบ้าง ชาติเเล้วชาติเล่า

เเม้ในกำเนิดเดียรัจฉาน ที่สุดแสนจะทนได้

อาตมภาพก็อยู่มานานมากมายหลายประการ

เเละภพของมนุษย์ อาตมภาพก็ได้ผ่านมามากเเล้ว

เเละได้ไปสวรรค์เป็นครั้งเป็นคราว

อาตมภาพดำรงอยู่ในรูปภพบ้าง อรูปภพบ้าง

อสัญญีภพ1 บ้าง เนวสัญญีนาสัญญีภพ2 บ้าง

ภพทั้งหลายอาตมภาพรู้ชัดเเล้ว

ว่าไม่มีเเก่นสาร อันปัจจัยปรุงเเต่งขึ้น

เป็นของเเปรปรวน กลับกลอก

ถึงความเเตกหักทำลายไปทุกเมื่อ

ครั้นรู้เเจ้งภพนั้น อันเป็นของเกิดในตนเเล้ว

อาตมภาพจึงเป็นผู้มีสติ

บรรลุสันติธรรมเเล้ว

โคตมเถรคาถา มก. เล่ม ๕๑ หน้า ๓๑๓

 

1อสัญญีภพ : พรหมโลกชั้นที่ ๑๑  เป็นที่อยู่ของรูปพรหมซึ่งไม่มีสัญญา

(ความจำได้หมายรู้) เเละไม่มีเวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ เป็นต้น)

2เนวสัญญีนาสัญญีภพ : ที่อยู่ของอรูปพรหม (ชั้นที่ ๔) ผู้เข้าถึงภาวะมีสัญญา

ก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03582303126653 Mins