อุ่นใจ

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2563

อุ่นใจ


พระพุทธองค์ตรัสแนะนำหมู่ชนกาลามโคตร ดังนี้


               อริยสาวกมีจิตหาเวรมิได้ (ด้วยการเจริญพรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไปยังสรรพสัตว์) มีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองแล้วอย่างนี้ มีจิตหมดจดแล้วอย่างนี้ เธอได้ความอุ่นใจ ๔ ประการในชาตินี้ คือ


๑.  ถ้าโลกเบื้องหน้ามีอยู่ (คือถ้านรกสวรรค์มีจริง) ผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่ (คือถ้ากฎแห่งกรรมมีจริง)  ข้อนี้เป็นสถานที่ตั้งซึ่งจะเป็นได้ คือ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปแล้ว เราจะเข้าไปถึงสุคติโลกสวรรค์


๒.  ถ้าโลกเบื้องหน้าไม่มี ผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วก็ไม่มี เราก็จะรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวร  ไม่มีความลำบาก  ไม่มีทุกข์ มีเเต่สุขในชาตินี้

 

๓.  ถ้าเมื่อบุคคลทำบาป บาปชื่อว่าเป็นอันทำ (คือผลของบุญบาปมีจริง) เราไม่ได้คิดบาปให้เเก่ใครๆ ไหนเลย ทุกข์จักมาถูกต้องเรา ผู้ไม่ได้ทำบาป

 

๔.  ถ้าเมื่อบุคคลทำบาป บาปไม่ชื่อว่าเป็นอันทำ เราก็ได้พิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์เเล้วทั้งสองส่วน (ไม่ว่าบุญเเลบาปจะมีหรือไม่มีก็ตาม)

 

กาลามสูตร มก. เล่ม ๓๔  หน้า ๓๔๕

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099273125330607 Mins