ไม่อิ่ม

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2563

ไม่อิ่ม

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

        ความอิ่มหนำในการเสพสิ่งทั้ง ๓ ไม่มี คือ

ความหลับ

การดื่มสุราเมรัย

การประกอบเมถุนธรรม

อติตตสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๕๑๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027247468630473 Mins