อนันตรายิกธรรม

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2564

14-5-64-1-b.jpg

อนันตรายิกธรรม

พะพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม ๔ คือ

๑. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายเเก่ปัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้

๒. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายเเก่พระชนมายุ ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้

๓. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายเเก่พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ เเละพระอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการได้

๔. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายแก่พระพุทธรังสีได้

อรรถ. เรื่องอนันตรายิกธรรม พุทธวงศ์ มก. เล่ม ๗๓ หน้า ๗๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023522198200226 Mins