แสนไกล

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2564

15-5-64-1-b.jpg

แสนไกล

ฟ้ากับดินไกลกัน

ฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกัน

ที่ๆ ดวงอาทิตย์อุทัย กับที่ๆ ดวงอาทิตย์อัสดงก็ไกลกัน

ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษ

ปราชญ์กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้น

การสมาคมเเห่งสัตบุรุษย่อมไม่เสื่อมคลาย

จะนานเท่าใดๆ ก็คงที่อยู่เช่นนั้น

ส่วนสมาคมเเห่งอสัตบุรุษย่อมพลันเสื่อม

เพราะฉะนั้น

ธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจากอสัตบุรุษ

สุวิทูรสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๑๖๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016923483212789 Mins