ง่าย-ยาก

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2564

23-2-64-2-b.jpg

ง่าย-ยาก

ความดี  คนดีทำง่าย

ความดี  คนชั่วทำยาก

ความชั่ว  คนชั่วทำง่าย

ความชั่ว  พระอริยะทั้งหลายทำได้ยาก

อานันทสูตร มก. เล่ม ๔๔ หน้า ๕๖๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.03289661804835 Mins