คติ

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2564

19-1-64-4-b.jpg

คติ

ป่าใหญ่  เป็นคติของเนื้อทั้งหลาย

อากาศ  เป็นคติของปักษีทั้งหลาย

วิภพ  (สภาวะที่ปราศจากภพ) เป็นคติของธรรมทั้งหลาย

พระนิพพาน  เป็นคติของพระอรหันต์

อรรถ. วีณาสูตร มก. เล่ม ๒๘ หน้า ๔๙๖

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011429826418559 Mins