ถวายเสา

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2564

3-5-64-1-b.jpg

ถวายเสา

ภาษิตของพระเสลเถระ

เพราะได้ถวายเสา ๕ ต้น

ข้าพระองค์จึงได้อยู่ในปูคธรรม (ธรรมของเเต่ละชุมชน)

ด้วยกุศลกรรมที่ทำเเล้วนั้น

ข้าพระองค์ย่อมได้เหตุ ๕ ประการ คือ

ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่หวั่นไหวด้วยเมตตา ๑

มีโภคสมบัติไม่รู้จักพร่อง ๑

มีถ้อยคำควรเชื่อได้ โดยข้าพระองค์ไม่เสียถ้อยคำ ๑

จิตของข้าพระองค์ไม่หวาดกลัว ๑

ข้าพระองค์ไม่เป็นเสี้ยนหนามต่อใครๆ ๑

เสลเถราปทาน มก. เล่ ๗๑ หน้า ๙๑๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014549732208252 Mins