..แสงสว่าง..

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2564

4-5-64-1-b.jpg

..แสงสว่าง..

(มาคธเทวบุตรทูลถาม)

แสงสว่างในโลก มีกี่อย่าง

ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเเล้ว

ไฉนจะพึงทราบข้อนั้นได้

(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ)

แสงสว่างในโลกมี ๔ อย่าง

อย่างที่ ๕ ไม่มีในโลกนี้

พระอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน

พระจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน

ส่วนไฟส่องสว่างในที่นั้นๆ ทั้งกลางวัน เเละกลางคืน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุด กว่าเเสงสว่างทั้งหลาย

แสงสว่างนี้เป็นยอดเยี่ยม

มาคธสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๓๒๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.005361533164978 Mins