อริยทรัพย์

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2563

อริยทรัพย์

ทรัพย์ คือ

1.ศรัทธา

2.ศีล

3.หิริ (ความละอายต่อการทำบาป)

4.โอตตัปปะ (ความกลัวผลของบาป)

5.สุตะ (การได้ฟังธรรมมาก)

6.จาคะ (การให้หรือการสละ)

7.ปัญญา

ทรัพย์เหล่านี้มีเเก่ผู้ใด

เป็นหญิงหรือชายก็ตาม

บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่า

เป็นผู้ไม่ยากจน

ชีวิตของผู้นั้น

ไม่เปล่าประโยชน์

ปฐมธนสูตร มก. เล่ม ๓๗ หน้า ๑๐

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00096361637115479 Mins