ดูคนดูยาก

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2563

ดูคนดูยาก

ชื่อว่าน้ำในเกวียน
มีใบไม้เน่า มีสีดำ อยู่ที่เชิงเขา
เมื่อมองดู ย่อมปรากฏเหมือนน้ำลึกร้อยวา
เมื่อถือเอาไม้หรือเชือกวัด
น้ำเพียงท่วมหลังเท้าก็ไม่ได้ ฉันใด
ตลอดเวลาที่ราคะเป็นต้นยังไม่เกิดขึ้น
ใคร ๆ ย่อมไม่สามารถจะรู้จักบุคคลได้
เขาย่อมปรากฏคล้ายโสดาบัน
คล้ายสกทาคามี
คล้ายอนาคามี
แต่เมื่อใดราคะเป็นต้นเกิดขึ้นแก่เขา
เมื่อนั้น เขาปรากฏว่ากำหนัด
ขัดเคือง
ลุ่มหลง
ฉันนั้นเหมือนกัน
อรรถ. โคทัตตสูตร มก. เล่ม ๒๙ หน้า ๑๖๒

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014038149515788 Mins