ยอดกัลยาณมิตร

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2563

ยอดกัลยาณมิตร

ดูก่อนอานนท์

ข้อว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี

เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้น

พึงทราบโดยปริยายเเม้นี้

ด้วยว่าเหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดา

ย่อมพ้นไปจากชาติ

ผู้มีชราเป็นธรรมดา ย่อมพ้นไปจากชรา

ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา ย่อมพ้นไปจากมรณะ

ผู้มีโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส เเละอุปายาส เป็นธรรมดา

ย่อมพ้นไปจากโสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส เเละอุปายาส

เพราะอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตร

อุปัฑฒสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011887033780416 Mins