อธิปไตย

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2564

15-6-64-3-b.jpg

อธิปไตย

ชื่อว่าความลับ ย่อมไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาป

เเน่ะบุรุษ ตัวของท่านย่อมรู้ว่าจริงหรือเปล่า

ผู้เจริญ ท่านดูหมิ่นตัวเอง ซึ่งเป็นพยานอย่างดีเสียเเล้ว

เมื่อบาปมีอยู่ในตัว

ไฉนท่านจะปิดซ่อนมัน (ไม่ให้ตัวเองรู้) ได้

เทวดาทั้งหลาย เเละตถาคตทั้งหลาย

ย่อมเห็นคนเขลาที่ประพฤติไม่สมควรอยู่ในโลก

เพราะเหตุนั้นเเหละ

บุคคลควรประพฤติเป็นผู้มีตนเป็นใหญ่

ควรมีสติ

เป็นผู้มีโลกเป็นใหญ่

ควรมีปัญญารักษาตน

มีความพินิจ

เป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่

ควรประพฤติตามธรรม

พระมุนีผู้บากบั่นจริง ย่อมไม่เสื่อม

ผู้ใดมีความเพียร

กำราบมารลามกเสียได้

ถึงธรรมที่สิ้นชาติเเล้ว

ผู้เช่นนั้นนั่นเป็นพระมุนี รู้เเจ้งโลก

มีปัญญาดี

ไม่มีความทะเยอทะยาน ในธรรมทั้งปวง

อธิปไตยสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๑๘๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031880497932434 Mins