ความต่างของพระพุทธเจ้า

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2564

7-5-64-1-b.jpg

ความต่างของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีความต่างกันอยู่ ๕ อย่าง คือ

๑. ต่างกันโดยอายุ

๒.ต่างกันโดยความสูง

๓.ต่างกันโดยตระกูล (กษัตริย์ หรือพราหมณ์เท่านั้น)

๔.ต่างกันโดยเวลาที่ใช้ทำความเพียรเพื่อตรัสรู้ธรรม

๕.ต่างกันโดยพุทธรัศมี

อรรถ. มหาปทานสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๙๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010969837506612 Mins