ขอขมา

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2564

12-10-64-1-b.jpg

ขอขมา

พระสารีบุตรเถระกล่าวกับภิกษุบริษัทของท่าน ก่อนที่จะปรินิพพาน

ผู้มีอายุ

พวกท่านอยู่กับเรามาถึง ๔๔ ปี

ไม่ชอบใจกรรมทางกาย

หรือกรรมทางวาจาของเราอันใด

ผู้มีอายุจงงดโทษเถิด

(ภิกษุ) ท่านขอรับ

พวกเราเที่ยวไปไม่ละท่านเหมือนเงา

ชื่อว่ากรรมที่ไม่ชอบใจถึงเพียงนี้ ย่อมไม่มีเเก่พวกเรา

เเต่ขอท่านโปรดงดโทษเเก่พวกเราเสียด้วย

ครั้นเเสงอรุณปรากฏ

พระเถระยังมหาปฐพีให้เลื่อนลั่น

เเล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

เทพดาเเละมนุษย์เป็นอันมาก

พากันกระทำสักการะ ในสถานที่ปรินิพพานนั้น

อรรถ. มหาปรินิพพานสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๓๘๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0060967008272807 Mins