ขอขมา

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2564

12-10-64-1-b.jpg

ขอขมา

พระสารีบุตรเถระกล่าวกับภิกษุบริษัทของท่าน ก่อนที่จะปรินิพพาน

ผู้มีอายุ

พวกท่านอยู่กับเรามาถึง ๔๔ ปี

ไม่ชอบใจกรรมทางกาย

หรือกรรมทางวาจาของเราอันใด

ผู้มีอายุจงงดโทษเถิด

(ภิกษุ) ท่านขอรับ

พวกเราเที่ยวไปไม่ละท่านเหมือนเงา

ชื่อว่ากรรมที่ไม่ชอบใจถึงเพียงนี้ ย่อมไม่มีเเก่พวกเรา

เเต่ขอท่านโปรดงดโทษเเก่พวกเราเสียด้วย

ครั้นเเสงอรุณปรากฏ

พระเถระยังมหาปฐพีให้เลื่อนลั่น

เเล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

เทพดาเเละมนุษย์เป็นอันมาก

พากันกระทำสักการะ ในสถานที่ปรินิพพานนั้น

อรรถ. มหาปรินิพพานสูตร มก. เล่ม ๑๓ หน้า ๓๘๗

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090671380360921 Mins