อานิสงส์ศีล

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2563

16-9-63-4%20b.jpg

อานิสงส์ศีล

ดูก่อนคหบดีทั้งหลาย อานิสงส์เเห่งศีลสมบัติของคนมีศีล

มี ๕ ประการเหล่านี้

๑. ย่อมได้กองโภคทรัพย์ใหญ่หลวง เพราะเหตุเเห่งความไม่ประมาท

๒. ชื่อเสียงอันดีงามของคนมีศีล ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเฟื่องฟุ้งไป

๓. เข้าไปหาบริษัทใด ๆ เช่น ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท ย่อมเป็นผู้เเกล้วกล้า ไม่ขวยเขิน เข้าไปหาบริษัทนั้นๆ

๔. ย่อมไม่หลงทำกาละ (ตายอย่างมีสติ)

๕. เบื้องหน้าเเต่ตายเพราะกายเเตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ (ศีลวิบัติในทางตรงกันข้าม)

มหาปรินิพพานสูตร มก. เล่ม ๑๓  หน้า ๒๕๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.050860353310903 Mins