เทวดากับผี

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2563

เทวดากับผี
 

            คฤหบดีและคฤหปตานีทั้งหลาย สังวาส (ความอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน) ๔ ประเภทนี้ คือ


ชายผี อยู่ร่วมกับหญิงผี
ชายผี อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา
ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงผี
ชายเทวดา อยู่ร่วมกับหญิงเทวดา


ก็ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีเป็นอย่างไร ?


            สามีเป็นคนทำปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร  พูดมุสา ดื่มสุราเมรัย เป็นคนทุศีล มีธรรมลามก มีใจกลุ้มรุมไปด้วยมลทิน คือ ความตระหนี่อยู่ครองเรือน  มักด่าว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลาย
 

           ฝ่ายภริยาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน  อย่างนี้ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผี  (ข้ออื่น ๆ มีนัยยะในทำนองเดียวกัน)
 

ปฐมสังวาสสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๑๘๔

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004105532169342 Mins