ทน

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2564

17-7-64-4-b.jpg

ทน

ภาษิตของพระสัปปทาสเถระ

นับตั้งเเต่เราบวชมาเเล้วได้ ๒๕ ปี

ยังไม่เคยได้รับความสงบใจ เเม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือเลย

เราไม่ได้เอกัคตาจิต (ใจนิ่ง เป็นสมาธิ)

ถูกกามราคะครอบงำเเล้ว

ประคองเเขนทั้งสองร้องไห้ คร่ำครวญออกไปจากที่อยู่

ด้วยคิดว่าจักนำศัสตรามา

ชีวิตของเราจะมีประโยชน์อะไรเล่า

ก็คนอย่างเราจะลาสิกขาเสียอย่างไรได้

ควรตายเสียเถิดคราวนี้

เราได้ฉวยเอามีดโกนขึ้นไปนอนบนเตียง

มีดโกนเล่มนั้น เรานำเข้าไปจ่อไว้เเล้ว

สามารถจะตัดเส้นเอ็นให้ขาดได้

ขณะนั้น โยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นเเก่เรา

โทษปรากฏเเก่เรา

ความเบื่อหน่ายในสังขารก็เกิดขึ้นเเก่เรา

เพราะความเบื่อหน่ายในสังขารนั้น

จิตของเราหลุดพ้นเเล้ว

ขอท่านจงดูความที่ธรรมเป็นธรรมดีเถิด

วิชชา ๓ เราได้บรรลุเเล้ว

คำสอนของพระพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จเเล้ว

สัปปทาสเถรคาถา มก. เล่ม ๕๒  หน้า ๑๘๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010283509890238 Mins