กลับกลอก

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2564

30-4-64-1-b.jpg

..กลับกลอก..

พระสาฏิมัตติกเถระถูกมารเเกล้ง โดยปลอมตัวเป็นท่าน

ไปจับมือหญิงคนหนึ่ง คนในตระกูลที่ท่านไปบิณฑบาตเห็น

เข้า จึงเข้าใจผิด เเละเสื่อมศรัทธาในท่าน เเต่เมื่อรู้ความ

จริงในภายหลัง จึงพากันมาขอขมา ท่านกล่าวว่า

เมื่อก่อนโยมทั้งหลายมีศรัทธา

เเต่วันนี้ศรัทธานั้นของโยมไม่มี

สิ่งใดเป็นของโยม

สิ่งนั้นก็เป็นของโยมนั่นเเหละ

ทุจริตของอาตมาไม่มี

เพราะศรัทธาไม่เที่ยงเเท้ กลับกลอก

ศรัทธานั้น อาตมาเคยเห็นมาเเล้ว

คนทั้งหลายประเดี๋ยวรัก ประเดี๋ยวหน่าย

ผู้เป็นมุนีจะเอาชนะได้อย่างไร

ในเพราะความรักความหน่ายของเขานั้น

บุคคลย่อมหุงหาอาหารไว้เพื่อมุนีทุกๆสกลุล

สกุลละเล็กละน้อย

อาตมาจักเที่ยวบิณฑบาต

เพราะกำลังเเข้งของอาตมายังมีอยู่

สาฏิมัตติกเถรคาถา มก. เล่ม ๕๑ หน้า ๒๗๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023344000180562 Mins