หากอยากพบกัน

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2564

16-2-64-3-b.jpg

หากอยากพบกัน

ท่านคฤหบดีเเละท่านคฤหปตานี

ถ้าภรรยาสามีหวังที่จะได้พบกัน

ทั้งในชาตินี้ เเละชาติหน้าไซร้

ทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน

มีศีลเสมอกัน

มีจาคะเสมอกัน (การให้หรือการสละ)

มีปัญญาเสมอกัน

ปฐมสมชีวิสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๑๘๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01150400241216 Mins