ก่อศัตรู

วันที่ 11 กพ. พ.ศ.2564

11-2-64-1-b.jpg

ก่อศัตรู

            ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเหล่านี้ ก่อศัตรู

ทำให้เกิดศัตรู ย่อมมาสู่ทั้งสตรี หรือบุรุษผู้มักโกรธ

ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า

๑. กระไรหนอ ผู้นี้จะพึงมีผิวพรรณเศร้า

๒. กระไรหนอ ผู้นี้พึงอยู่อย่างลำบาก

๓. กระไรหนอ ผู้นี้ไม่พึงมีประโยชน์มากมาย

๔. กระไรหนอ ผู้นี้ไม่พึงมีสมบัติ

๕. กระไรหนอ ผู้นี้ไม่พึงมียศ

๖. กระไรหนอ ผู้นี้ไม่พึงมีมิตร

๗. กระไรหนอ ผู้นี้เมื่อตายไปเเล้ว พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

อรรถ. โทสสูตร มก. เล่ม ๔๕ หน้า ๘๑

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011138002077738 Mins