ถวายผ้ากรองน้ำ

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2564

19-5-64-2-br.jpg

ถวายผ้ากรองน้ำ

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายผ้ากรองน้ำ เเละธมกรก (กระบอกกรองน้ำ)

ในพระสุคตเจ้าเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราก้าวล่วงอันตรายทั้งปวง ๑

ย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์ ๑

เป็นผู้อันโคจรหรือข้าศึกไม่ข่มขี่ในกาลทุกเมื่อ ๑

ศัสตราหรือยาพิษย่อมไม่ทำความเบียดเบียนเรา ๑

ไม่มีความตายในระหว่าง ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010419686635335 Mins