สูงกว่า

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2563

สูงกว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ถ้าอนาคามีเป็นคฤหัสถ์ไซร้

อนาคามีผู้คฤหัสถ์นั้น

พึงกระทำกิจทั้งหลาย

มีการอภิวาท (การกราบไหว้) เป็นต้น

เเก่สามเณร เเม้ผู้บวชในวันนั้น

อรรถ. มุนิสูตร มก. เล่ม๔๖ หน้า ๕๓๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012313803037008 Mins