ถวายผ้าเช็ดหน้า

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2563

ถวายผ้าเช็ดหน้า

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายผ้าเช็ดหน้า

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ ปราศจากธุลี ๑

มีรัศมีผ่องใส ๑

มีเดช ๑

ตัวของเราละเอียดอ่อน ๑

ฝุ่นละอองไม่ติดตัวเรา ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011536995569865 Mins