ถวายตะเกียง

วันที่ 20 กพ. พ.ศ.2564

20-2-64-2-b.jpg

ถวายตะเกียง

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายตะเกียงตั้ง

ในพระชินเจ้า  เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้อานิสงส์ ๓ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีสกุล ๑

มีอวัยวะสมบูรณ์ ๑ 

มีปัญญาอันพระพุทธเจ้าสรรเสริญ ๑

ปิลินทวัจฉเถรปทาน มก. ๗๑ หน้า ๘๙๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0029930313428243 Mins