ถวายน้ำมันทาเท้า

วันที่ 19 มิย. พ.ศ.2564

19-6-64-4-br.jpg

ถวายน้ำมันทาเท้า

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายน้ำมันสำหรับทาเท้า

ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

ความที่เราเป็นผู้ไม่ป่วยไข้ ๑

มีรูปงาม ๑

เส้นเอ็นประสาทรับรสได้เร็ว ๑

ความได้ข้าวเเละน้ำ ๑

ได้อายุยืนนาน ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๙๐๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012036840120951 Mins