ลดมานะ

วันที่ 18 กย. พ.ศ.2564

18-9-64-2-b.jpg

ลดมานะ

ศากยกุมาร (ท่านภัททิยะ, อนุรุทธะ, อานนท์, ภคุ, กิมพิละ เเละเทวทัต) พร้อมอุบาลี ช่างเเต่งผมที่ติดตามมาทูลขอบวช

พระพุทธเจ้าข้า

พวกหม่อมฉันเป็นเจ้าศากยะ ยังมีมานะ

อุบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้ (ช่างเเต่งผม)

เป็นผู้รับใช้ของหม่อมฉันมานาน

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้อุบาลี

ผู้เป็นภูษามาลานี้ บวชก่อนเถิด

พวกหม่อมฉันจักทำการอภิวาท (การกราบ)

การลุกรับ

อัญชลีกรรม (การไหว้)

สามีจิกรรม (การกระทำที่สมควร)

เเก่อุบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้

เมื่อเป็นอย่างนี้

ความถือตัวว่าเป็นศากยะ

ของพวกหม่อมฉันผู้เป็นศากยะ

จักเสื่อมคลายลง

วินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๙ หน้า ๒๗๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010678807894389 Mins