อย่าเข้าไป

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2563

อย่าเข้าไป

                   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตระกูลประกอบด้วยองค์ ๙ ประการ  ภิกษุยังไม่เข้าไป  ก็ไม่ควรเข้าไป  หรือ เข้าไปเเล้ว  ก็ไม่ควรนั่ง  คือ

- ไม่ต้อนรับด้วยความพอใจ ๑

- ไม่ไหว้ด้วยความพอใจ ๑

- ไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจ ๑

-  ปิดบังของที่มีอยู่ ๑

- ของมีมากให้น้อย ๑

- มีของประณีตก็ให้ของเลว ๑

- ให้ด้วยความไม่เคารพ  ไม่ให้ด้วยความเคารพ ๑

- ไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรม ๑

- ไม่ยินดีภาษิตของภิกษุนั้น ๑

(ตระกูลที่ควรเข้าไป  มีนัยยะตรงกันข้าม)

กุลสูตร มก. เล่ม ๓๗  หน้า ๗๖๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027637481689453 Mins