ยืน

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2564

13-1-64-1-b.jpg

ยืน

การยืนในที่ไม่สมควร ๖ อย่าง คือ

๑. ยืนไกลเกินไป (ทำให้ต้องพูดเสียงดัง)

๒. ยืนใกล้เกินไป (ทำให้เบียดเสียดกัน)

๓. ยืนเหนือลม (ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกลิ่นตัว)

๔. ยืนในที่สูง (เเสดงถึงความไม่เคารพ)

๕. ยืนตรงหน้าเกินไป (ทำให้ขณะพูดต้องจ้องตากัน)

๖. ยืนข้างหลังเกินไป (ทำให้ต้องชะเง้อคอไปดู)

อรรถ. โอฆตรณสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๓๒

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024905014038086 Mins