ฝั่ง

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2564

27-3-64-8-b.jpg

ฝั่ง

บรรดามนุษย์

ชนผู้ถึงฝั่งมีจำนวนน้อย

ฝ่ายประชานอกนี้ เลาะไปตามตลิ่งอย่างเดียว

ก็ชนเหล่าใดเเล ประพฤติสมควรเเก่ธรรม

ในธรรมที่เรากล่าวชอบเเล้ว

ชนเหล่านั้นล่วงบ่วงมาร

ที่ข้ามได้ยากอย่างเอกเเล้ว

จักถึงฝั่ง (พระนิพพาน)

เรื่องการฟังธรรม ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า ๓๕๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024772036075592 Mins