โยนิโสมนสิการ

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2564

1-6-64-5-b.jpg

โยนิโสมนสิการ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น

สิ่งที่ขึ้นก่อน

สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน

คือ เเสงเงินเเสงทอง

สิ่งที่เป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตมาก่อน

เพื่อความบังเกิดเเห่งอริยมรรค

อันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ

คือ ความถึงพร้อมเเห่งการกระทำไว้ในใจโดยเเยบคาย

ฉันนั้นเหมือนกัน

ปฐมโยนิโสมนสิการสัมปทาสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๗๗

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013270854949951 Mins