เด็ดเดี่ยว

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2564

6-7-64-2-b.jpg

เด็ดเดี่ยว

พระจักขุปาลเถระเตือนตนเอง ให้ระลึกถึงความตั้งใจที่จะ

ทำความเพียรในอิริยาบถ ๓ (เว้นนอน) โดยไม่ยอมเอนหลัง

เพื่อหยอดยารักษาโรคในดวงตาของท่าน

เเน่ะ ! ปาลิตะผู้มีอายุ ท่านจงว่ามาก่อน

ท่านจักเห็นเเก่จักษุ หรือจักเห็นเเก่พระพุทธศาสนา

ก็ในสังสารวัฏอันมีที่สุด อันใครตามค้นไปก็รู้ไม่ได้

การคณนานับตัวท่าน ผู้บอดด้วยจักษุหามีไม่

เเละพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็ล่วงไปหลายร้อยหลายพัน

พระองค์เเล้ว

ในพระพุทธเจ้าเหล่านั้น

พระพุทธเจ้าเเม้เเต่พระองค์เดียวก็กำหนดไม่ได้

ท่านได้ผูกใจไว้เดี๋ยวนี้เองว่า

จักไม่นอนจนตลอด ๓ เดือน ภายในฤดูฝนนี้

เหตุฉะนั้น

จักษุของท่านฉิบหายเสีย หรือเเตกเสียก็ตามเถิด

ท่านจงทราบเเต่พระพุทธศาสนาไว้เถิด

อย่าเห็นเเก่จักษุเลย

อรรถ. เรื่องพระจักขุปาลเถระ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๑๙

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080698331197103 Mins