ตื่น

วันที่ 07 กค. พ.ศ.2564

7-7-64-2-b.jpg

ตื่น

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบนางปุณณา ผู้เกิดความสงสัย

ว่า ทำไมพระภิกษุจึงไม่ค่อยนอน

ปุณณา

เจ้าไม่หลับ

เพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อน

ส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับ

เพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆ

ซึ่งธรรมเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อ

อรรถ. เรื่องนางปุณณทาสี ธรรมบท มก. เล่ม ๔๒ หน้า ๔๕๙

 

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00094113349914551 Mins