ร้อน

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2564

1-6-64-1-b.jpg

ร้อน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

จักษุเป็นของร้อน

รูปทั้งหลายเป็นของร้อน

วิญญาณอาศัยจักษุ เป็นของร้อน

สัมผัสอาศัยจักษุ เป็นของร้อน

ความเสวยอารมณ์เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือมิใช่สุข มิใช่ทุกข์

ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย

เเม้นั้นก็เป็นของร้อน

ร้อนเพราะอะไร

เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟ คือ ราคะ

เพราะไฟ คือ โทสะ

เพราะไฟ คือ โมหะ

ร้อนเพราะความเกิด เพราะความเเก่ เเละความตาย

ร้อนเพราะความโศก เพราะความรำพัน

เพราะทุกข์กาย เพราะทุกข์ใจ

เพราะความคับเเค้น

วินัยปิฎก มหาวรรค (อาทิตตปริยายสูตร) มก. เล่ม ๖ หน้า ๑๐๕

*วิญญาณอาศัยจักษุ : ความรู้เเจ้งที่เกิดขึ้น จากการที่ตาเห็นรูป

*สัมผัสอาศัยจักษุ : การถูกต้อง หรือความกระทบกันระหว่างตาเเละรูป ที่ทำให้เกิดความรู้สึก

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010266661643982 Mins