ถวายน้ำบ้วนปาก

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2564

1-6-64-4-b.jpg

ถวายน้ำบ้วนปาก

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายน้ำบ้วนปาก

ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีลำคอบริสุทธิ์ ๑

มีเสียงไพเราะ ๑

เว้นจากโรคไอ ๑

โรคหืด ๑

กลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของเราทุกเมื่อ ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๙๐๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0080868681271871 Mins