ถวายยาหยอดตา

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2564

2-6-64-3-b.jpg

ถวายยาหยอดตา

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายยาหยอดตา

ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีนัยน์ตากว้างใหญ่ ๑

มีสีขาว มีสีเหลือง ๑

มีสีเเดง ๑

เป็นผู้มีนัยน์ตาไม่มัว ๑

มีนัยน์ตาแจ่มใส ๑

เว้นจากโรคตาทั้งปวง ๑

ย่อมได้ตาทิพย์ ๑

ได้ปัญญาจักษุอันสูงสุด ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก.เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๖

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084980328877767 Mins