อาชาไนย

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2564

4-6-64-1-b.jpg

อาชาไนย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา

ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๓ จึงเป็นพาหนะคู่ควรเเก่พระราชา

คือ

สีงาม

กำลังดี

มีฝีเท้า

ฉันเดียวกันนั้นเเล ภิกษุทั้งหลาย

ภิกษุผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ ๓ จึงเป็นผู้ควรของคำนับ

ผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรของที่เขาทำบุญ ผู้ควรทำอัญชลี

เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า องค์ ๓ คือ

วรรณะงาม (มีศีล สำรวมในพระปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทเเละโคจร เห็นภัยในโทษมาตรว่าน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย)

เข้มเเข็ง (ทำความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม บำเพ็ญกุศลธรรมเเข็งขัน บากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย)

มีเชาว์ (รู้ทั่วถึงตามจริงในอริยสัจ)

ปฐมอาชานียสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๔๘๕

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012853181362152 Mins