ฐานะ ๕

วันที่ 30 มีค. พ.ศ.2564

30-3-64-4-b.jpg

ฐานะ ๕

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ทายกผู้ให้โภชนะเป็นทาน ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการ

แก่ปฏิคาหก (ผู้รับทาน) คือ

ให้อายุ ๑

ให้วรรณะ ๑

ให้สุข ๑

ให้กำลัง ๑

ให้ปฏิภาณ ๑

ครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุ ทั้งที่เป็นทิพย์

ทั้งที่เป็นมนุษย์

ครั้นให้วรรณะ...ให้สุข...ให้กำลัง...ให้ปฏิภาณแล้ว ย่อม

เป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณ ทั้งที่เป็นทิพย์ ทั้งที่เป็นมนุษย์

โภชนทานสูตร มก. เล่ม ๓๖ หน้า ๘๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043636480967204 Mins