เทวดารักษา

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2563

เทวดารักษา

บัณฑิตชาติอยู่ในประเทศใด

เลี้ยงดูท่านผู้มีศีล  ผู้สำรวม

ประพฤติพรหมจรรย์  ในประเทศนั้น

เเละได้อุทิศทักษิณา  (ทำบุญอุทิศให้)

เเก่เหล่าเทพดาผู้สถิตในสถานที่นั้น

เทพดาเหล่านั้น  อันบัณฑิตชาติบูชาเเล้ว  ย่อมบูชาตอบ

อันบัณฑิตชาตินับถือเเล้ว  ย่อมนับถือตอบ

ต่อเเต่นั้น ย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้น

ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดเเต่อก  ฉะนั้น

คนที่เทพดาอนุเคราะห์เเล้ว

ย่อมพบเห็นเเต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ

วินัยปิฎก มหาวรรค มก. เล่ม ๗ หน้า ๑๑๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017436718940735 Mins