คนมีศรัทธา

วันที่ 31 มีค. พ.ศ.2564

31-3-64-1-b.jpg

คนมีศรัทธา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส พึงรู้ได้ด้วยสถาน ๓ คือ

๑. เป็นผู้ใคร่ในการเห็นผู้มีศีลทั้งหลาย

๒. เป็นผู้ใคร่เพื่อจะฟังธรรม

๓. มีใจปราศจากมลทิน คือความตระหนี่อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยเเล้ว มีมืออันล้างไว้ (คอยจะหยิบของให้ทาน) ยินดีในการสละ ควรเเก่การขอ พอใจในการให้ เเละการเเบ่งปัน

ฐานสูตร มก. เล่ม ๓๔ หน้า ๑๙๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010096351305644 Mins