หวายเเช่น้ำ

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2564

21-6-64-2-b.jpg

หวายเเช่น้ำ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูก คือ หวาย

เเช่อยู่ในน้ำตลอด ๖ เดือน

เขายกขึ้นบกในฤดูหนาว

เครื่องผูกต้องลมเเละเเดดเเล้ว

อันฝนตกรดเเล้ว

ย่อมจะเสียไป ผุไป โดยไม่ยากเลย เเม้ฉันใด

ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

กระทำให้มากซึ่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘

สังโยชน์ (กิเลสที่ร้อยใจสัตว์โลกไว้) ทั้งหลาย

ย่อมสงบหมดไปโดยไม่ยากเลย

ฉันนั้นเหมือนกัน

นาวาสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๑๕๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014557838439941 Mins