ภัย

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2563

25-9-63-1-b.jpg

ภัย

(เทวดาทูลถาม)

อะไรหนอยังคนให้เกิด

อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพล่าน

อะไรหนอเวียนว่ายไปยังสงสาร

อะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของเขา

 

(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ)

ตัณหายังคนให้เกิด

จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน

สัตว์เวียนว่ายไปยังสงสาร

ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของเขา

ปฐมชนสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๒๗๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.20213174819946 Mins