สะใภ้ใหม่

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2563

26-9-63-2-b.jpg

สะใภ้ใหม่

ภิกษุทั้งหลาย  หญิงสาวในคืนหรือวันที่เขารับตัวมาอยู่

เป็นสะใภ้  ย่อมมีความละอายกลัวเกรงมาก ทั้งในเเม่ผัว

ทั้งในพ่อผัว ทั้งในผัว  โดยที่สุดในบ่าว เเละคนงาน คนอาศัย

ต่อมาพอคุ้นกันเข้า หญิงนั้นตะเพิดเอาเเม่ผัวบ้าง พ่อผัวบ้าง

ผัวบ้างก็ได้ ว่าจงหลีกไป ก็พวกท่านจะรู้อะไร ดังนี้ฉันใด

 

ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้  ในคืนหรือวันที่ออกจาก

เรือนมาบวช  ย่อมมีหิริโอตตัปปะมาก  ในภิกษุทั้งหลาย

ในภิกษุณีทั้งหลาย  ในอุบาสกทั้งหลาย  ในอุบาสิกาทั้งหลาย

โดยที่สุดในคนทำงานวัด  เเละสามเณร

 

ต่อมาพอคุ้นกันเข้า  ภิกษุนั้นตะเพิดเอาอาจารย์บ้าง

อุปัชฌาย์บ้างก็ได้  ว่าจงหลีกไป  ก็พวกท่านจะรู้อะไร  ดังนี้

ฉันนั้นเหมือนกัน

 

เพราะเหตุนั้น  ท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกว่า  เราทั้งหลาย

จักมีใจเสมอด้วยสะใภ้ใหม่

ภิกษุทั้งหลาย  ท่านทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้เเล

สัปปุริสสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๒๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.10677226781845 Mins