ไล่ก็ยอม

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2564

8-9-64-3-b.jpg

ไล่ก็ยอม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ

ควรเสพ ควรคบเป็นมิตร ควรเข้าไปนั่งใกล้ เเม้ถูกขับไล่ คือ

ภิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจ ๑

เป็นที่เคารพ ๑

เป็นผู้ควรสรรเสริญ ๑

เป็นผู้ฉลาดพูด ๑

เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ ๑

พูดถ้อยคำลึกซึ้ง ๑

ไม่ชักนำในทางที่ไม่ดี ๑

ทุติยสขาสูตร มก. เล่ม ๓๗ หน้า ๙๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00091791947682699 Mins