เเทงตลอดยาก

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2564

10-9-64-1-b.jpg

เเทงตลอดยาก

ดูก่อนอานนท์

เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน

อย่างไหนจะทำได้ยากกว่ากัน

หรือจะให้เกิดขึ้นได้ยากกว่ากัน

คือ การที่ยิงลูกศรให้เข้าไปติดๆกัน

โดยช่องดาลอันเล็กที่ไกล ได้ไม่ผิดพลาด

กับการเเทงปลายขนเนื้อทราย ด้วยปลายขนเนื้อทราย ที่

เเบ่งออกเเล้วเป็น ๗ ส่วน

(อา.) : ข้าเเต่พระองค์ผู้เจริญ การเเทงปลายขนเนื้อทราย

ด้วยปลายขนเนื้อทราย ที่เเบ่งออกเเล้วเป็น ๗ ส่วน

กระทำได้ยากกว่า เเละให้เกิดขึ้นได้ยากกว่า พระเจ้าข้า

ดูก่อนอานนท์

ชนเหล่าใดย่อมเเทงตลอดตามความเป็นจริงว่า

นี้ทุกข์

นี้ทุกขสมุทัย (เหตุให้เกิดทุกข์)

นี้ทุกขนิโรธ (การดับทุกข์)

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฎิปทา (ข้อปฎิบัติให้ถึงการดับทุกข์)

ชนเหล่านั้้นย่อมเเทงตลอดได้ยากกว่าโดยเเท้

เพราะฉะนั้นเเหละ อานนท์

เธอพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า

นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกนิโรธคามินีปฎิปทา

วาลสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๔๗๑

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041445175806681 Mins