ภาษิตของพระวิมลาปราณคณิกาเถรี

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2563

23-9-63-2-b.jpg

คนเคยเมา

ภาษิตของพระวิมลาปุราณคณิกาเถรี

ข้าพเจ้าเป็นผู้เมาวรรณะ

รูปสมบัติ ความสวยงาม บริวารสมบัติ

เเละมีจิตกระด้างด้วยความเป็นสาว ดูหมิ่นหญิงอื่น

ข้าพเจ้าประดับกายนี้ให้วิจิตรงดงาม สำหรับลวงผู้ชายโง่ๆ

ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหญิงเเพศยา

ดุจนายพรานที่คอยดักเนื้อ ฉะนั้น

ข้าพเจ้าเเสดงเครื่องประดับต่างๆ

เเละอวัยวะที่ควรปกปิดเป็นอันมากให้ปรากฏ

กระทำมายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดี

วันนี้ข้าพเจ้านั้นมีศรีษะโล้น

ห่มผ้าสังฆาฏิ เที่ยวบิณฑบาต เเล้วมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้

ได้ฌานอันไม่มีวิตก ข้าพเจ้าตัดเครื่องเกาะเกี่ยว

ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ได้ทั้งหมด

ทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไป

มีความเย็น ดับสนิทเเล้ว

วิมลาปุราณคณิกาเถรีคาถา มก. เล่ม ๕๔ หน้า ๑๒๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001114829381307 Mins