เมตตา

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2564

24-5-64-1-br.jpg

เมตตา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๑ หม้อใหญ่ในเวลาเช้า

...ในเวลาเที่ยง...

...ในเวลาเย็น...

ผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้า

โดยที่สุด เเม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมเเห่งเเม่โค

...ในเวลาเที่ยง...

...ในเวลาเย็น...

การเจริญเมตตาจิตนี้

มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้เเล้ว ๓ ครั้งในวันหนึ่งนั้น

เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า

เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ

กระทำให้มาก

กระทำให้เป็นประดุจยาน

กระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัย

ให้มั่นคง สั่งสม ปรารภด้วยดี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เเหละ

โอกขาสูตร มก. เล่ม ๒๖ หน้า ๗๓๐

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081640084584554 Mins